15/07/2015

ค่ายรู้ทันใจ Self Discovery Camp

Self Discovery Campฝึกสติและสมาธิผ่านกิจกรรมแสนสนุก ปลูกฝังและส่งเสริมให้เด็กๆได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมอย่างมีสาระ สอนและดูแลใกล้ชิดโดยวิทยากรคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงตลอด 5 วัน 4 คืน เป็นกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กได้รู้จักตนเองและเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์หลักของค่ายรู้ทันใจนี้คือการนำเอาหลักธรรมะเข้ามาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของเยาวชน ไม่ให้คล้อยตามไปกับกระแสเทคโนโลยีหรือกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ฝึกฝนให้น้องๆ ได้รู้ทันใจตนเอง รู้ทันกิเลสที่เข้ามาเยี่ยมใจ ณ ขณะนั้น โดยเด็กๆ ในวัย 6-12 ปี ที่เข้าร่วมนั้น ยังเป็นวัยที่พร้อมจะเปิดใจเรียนรู้ พร้อมที่จะรับสิ่งดีๆ ที่บรรดาคุณครูในค่ายถ่ายทอดผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ ทั้งกีฬา เกม และศิลปะ

ติดตาม ชมรูปกิจกรรมที่ผ่านมาและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหน้าเว็บของค่ายรู้ทันใจ www.selfdiscoverycamp.com และ Facebook www.facebook.com/SelfDiscoveryCampThailand/ หรือโทร. 02-0126999

0

Your Cart