พรีมา พับบลิชชิง

ผู้ผลิตหนังสือคุณภาพเพื่อเติมเต็มชีวิตให้คนในสังคม
พจนานุกรม

พจนานุกรมสอ เสถบุตร กลั่นจากอัจฉริยภาพทางภาษา และความมุ่งมั่นเพียรพยายาม ซึ่งมีคุณค่าและคุณูปการแก่การศึกษาของชาติ เป็นต้นแบบของพจนานุกรมในรุ่นหลัง ยอดเยี่ยมและเป็นที่นิยมสูงสุดเสมอมา

ค่ายรู้ทันใจ

Self Discovery Camp ฝึกสติและสมาธิผ่านกิจกรรมแสนสนุก ปลูกฝังและส่งเสริมให้เด็กๆได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมอย่างมีสาระ สอนและดูแลใกล้ชิดโดยวิทยากรคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงตลอด 5 วัน 4 คืน

หนังสือคุณภาพ

หนังสือเด็ก นิทานภาพและคติสอนใจ โดยสอดแทรกจริยธรรมเข้าไปอย่างแนบเนียน และ ‘Cook Book’ รวบรวมสูตรอาหาร ไปจนถึง หนังสือธรรมะ

พิมพ์หนังสือ

ออกแบบจัดพิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์ โดยทีมงานและโรงพิมพ์คุณภาพ ทั้งออฟเซ็ตและดิจิตัล

กิจกรรมและข่าวสาร

หนังสือคุณภาพ เติมเต็มชีวิตให้คนในสังคม

0

Your Cart